AANVULLENDE RI&E

Een algemene RI&E verwijst vaker naar de noodzaak tot het uitvoeren van een aanvullende RI&E. Veiligheidscentrum Limburg biedt u een aanvullende risico inventarisatie & evaluatie ter bevordering van het algemene RI&E. Veiligheidscentrum Limburg biedt u verschillende Aanvullende Risico Inventarisaties & evaluaties, namelijk gericht op machines, daken en BHV. Hieronder vindt u meer informaties over deze ARI&E’s.

A RI&E Machines

Een algemene RI&E verwijst vaker naar de noodzaak tot het uitvoeren van een aanvullende RI&E. Een aanvullende RI&E machines is noodzakelijk als deze gevaren en/of risico’s teweegbrengen.

Een machine met een CE-markering voldoet aan de minimale veiligheidseisen om te mogen worden verhandeld binnen Europa, maar zegt niets over de veiligheid van de machine in de omstandigheden waarin deze wordt gebruikt. Zelfs bij het verplaatsen van een machine is het noodzakelijk te onderzoeken of hierdoor geen aanvullende gevaren en risico’s worden veroorzaakt.

Door Veiligheidscentrum Limburg kan deze aanvullende RI&E worden opgesteld.

A RI&E Daken

Het werken op daken veroorzaakt nog altijd onnodige gevaren en risico’s. Het werken binnen één meter afstand van de dakrand of het werken nabij machines opgesteld op de daken kunnen gevaren en risico’s opleveren. Bij het periodiek uitvoeren van werkzaamheden op het dak is het verplicht om een aanvullende Dak RI&E op te stellen.

Door Veiligheidscentrum Limburg kan deze aanvullende RI&E worden opgesteld.

A RI&E BHV

Incidenten zijn gelukkig schaars in aantal, maar vormen een des te groter gevaar en risico voor de medewerkers die dienen op te treden tijdens de incidentbestrijding.

Doordat het geen dagelijkse werkzaamheden zijn, confrontaties gering zijn en veelal emoties hierbinnen een rol spelen worden medewerkers binnen de hulpverlening vaker blootgesteld aan gevaren en risico’s die voorkomen hadden kunnen worden. Een ARI&E BHV is integraal onderdeel van ons BHV Plan maar kan ook los worden opgesteld.

Binnen de ARI&E BHV worden scenario’s die kunnen worden voorkomen binnen de organisatie onderzocht op gevaren en risico’s.

Veiligheidscentrum Limburg stelt hiervoor een rapportage op waar inzichtelijk wordt wat de gevaren en risico’s zijn, hoe deze zijn te voorkomen en hoe de medewerker tijdens een incidentbestrijding kan worden beschermd.

TERUG NAAR ALLE DIENSTEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!