ARBO- EN SANCTIEBELEID

In de Arbeidsomstandighedenwet, hoofdstuk 2, artikel 3, wordt iedere werkgever opgelegd een goed arbeidsomstandighedenbeleid te voeren, dit beleid regelmatig te toetsen en maatregelen zo dikwijls als hier aanleiding toe is aan te passen.

Medewerkers hebben het recht op instructie en voorlichting. Alle regels uit het hoofd kennen is een gebleken utopie. Door een Arbeidsomstandighedenbeleid op te stellen en die ter beschikking te stellen aan de medewerkers schept duidelijkheid, de mogelijkheid om het beleid te toetsen en als er aanleiding toe is aan te passen.

Ingevoerde regels die niet worden gehandhaafd en waar geen sancties opstaan hebben in het verleden gebleken opeens geen bindend karakter meer voor het gevoel van de medewerkers. Het vastleggen van regels vraagt dan ook om een sanctiebeleid. In dit beleid wordt vastgelegd wat, wanneer en welke consequenties heeft bij het (herhaaldelijk) niet naleven van het bepaalde beleid.

Veiligheidscentrum Limburg kan een Arbeidsomstandigheden- & Sanctiebeleid opstellen waar behalve de gedragsregels ook de consequenties bij het niet naleven ervan in zijn opgenomen.

TERUG NAAR ALLE BELEIDSONDERSTEUNINGEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!