PLANVORMING

Binnen de wetgeving zijn de diverse artikelen beschreven die het nodig maken om een Noodplan op te stellen (Burgerlijk wetboek, boek 7 – art. 658; Arbowet: Hfdst. 2 art. 3; hfdst. 2, art. 5; hfdst 2, art. 8; hfdst. 3 art. 15; hfdst. 3, art. 19; Arbobesluit art. 2.5c).

Het noodplan, in de volksmond vaker betiteld als calamiteitenplan, heeft als doel dat de organisatie met haar medewerkers weet hoe te handelen tijdens een incident volgens het verwachtingspatroon van de directie, leidinggevenden en overheidsdiensten. Een goed noodplan dient hanteerbaar en up-to-date te zijn met als doel dat de veiligheid & gezondheid van het personeel en de continuïteit van de organisatie wordt beschermd tegen de gevolgen van een incident.

Planvorming uitvoering:
Veiligheidscentrum Limburg stelt noodplannen voor organisaties samen of ondersteunt organisaties hierin waarmee de ondernemer voldoet aan wet- & regelgeving.
De door ons opgestelde noodplannen zijn praktisch ingericht zodat het geen stofnesten worden in de beroemde boekenkast. We hebben een onderverdeling gemaakt in de volgende deelplannen.

BHV PLAN
VEILIGHEIDSPLAN
ONTRUIMINGSPLAN
CRISISTEAM PLAN
NAZORGPLAN
COMMUNICATIEPLAN
BHV BELEIDSPLAN
TERUG NAAR ALLE DIENSTEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!