PLANVORMING

Veiligheidscentrum Limburg stelt uw bedrijfsnoodplan samen en/ of ondersteunt u hierin om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

De door ons opgestelde bedrijfsnoodplannen zijn praktisch ingericht. Afhankelijk van uw risico’s, ambities en bouwkundige (bijv. brandcompartimentering) en installatietechnische (bijv. brandmeldinstallaties, automatische blusinstallaties) voorzieningen kan een bedrijfsnoodorganisatie meer of minder uitgebreid zijn.

Dit maakt dat het vormgeven van een bedrijfsnoodorganisatie maatwerk is, zoals beschreven in de NEN8112:2017. Met het doorlopen van de hierin beschreven processtappen komen de maatgevende scenario’s in beeld en leidt dit tot een bedrijfsnoodorganisatie op maat.

BHV PLAN
VEILIGHEIDSPLAN
ONTRUIMINGSPLAN
CRISISTEAM PLAN
NAZORGPLAN
COMMUNICATIEPLAN
BHV BELEIDSPLAN
TERUG NAAR ALLE DIENSTEN

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!