BHV BELEIDSPLAN

Om een Crisismanagement (BHV) organisatie goed te kunnen laten functioneren dient door de verantwoordelijke, doorgaans een tot hoofd BHV benoemde BHV’er of ploegleider, een beleidsvoorstel naar de directie opgesteld te worden.

De organisatie krijgt hiermee inzage in de omvang, de personele impact en de financiële gevolgen op de lange en korte termijn inzichtelijk. Pas na goedkeuring door de directie en/of personeelsvertegenwoordiging (Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging) is het zinvol over te gaan tot het opstellen van een geheel of gedeeltelijk noodplan.

TERUG NAAR PLANVORMING

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!