BHV PLAN

Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening (bhv) is georganiseerd in zijn bedrijf en welke maatregelen in dit verband zijn genomen. Deze gegevens vormen het bhv-plan.

In dit plan staan de specifieke zaken van het gebouw zoals met welke onderdelen/materialen het gebouw is samengesteld en hoe het gebouw bouwtechnisch is ingedeeld (compartimentering).

Om regulier controles en onderhoud uit te kunnen voeren, maar ook om in noodsituaties te kunnen bedienen, wordt in het BHV plan een opsomming voor bepaalde onderdelen gemaakt.

  • Waar bevinden de afsluiters zich.
  • Waar staat het bedrijf kritische apparatuur opgesteld.
  • Waar en hoeveel gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen.
  • En worden hiervan gebruikt. Dit zowel op schrift als ook ingetekend in totaal tekeningen.

Inzicht in het aantal, de aard en de ernst van de mogelijke risico’s in je bedrijf kun je krijgen door middel van het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze zogenaamde Aanvullende RI&E-BHV is onderdeel van het BHV plan.

TERUG NAAR PLANVORMING

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!