NAZORG PLAN

Waarmee rekening dient te worden gehouden is dat ten gevolge van een incident medewerkers emotioneel worden (over)belast. Zelfs zodanig dat dit kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim. Dit is voor zowel de getroffen medewerker(s) als ook voor de organisatie een onwenselijke en kostbare aangelegenheid.

Ter voorkoming van de psychische gevolgen, veroorzaakt door een incident, is een werkgever verplicht hier maatregelen tegen te nemen. In het door Veiligheidscentrum Limburg opgestelde nazorg plan worden afspraken vastgelegd hoe en door wie gehandeld dient te worden tijdens of na een incident.

TERUG NAAR PLANVORMING

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!