VEILIGHEIDSPLAN

Een veiligheidsplan is een document waarmee de organisator informatie geeft over de veiligheid van zijn evenement en zijn (voorgenomen) maatregelen. Een waardevol document voor alle betrokkenen of juist een nodeloos verzwarend karwei in de voorbereiding van een evenement?

Medewerkers met een taak en functie binnen de incidentbestrijding hebben het recht te weten wat van hen wordt verwacht en hoe zij hun taken dienen uit te voeren. Door dit vast te leggen op schrift en deze procedures (taakomschrijving) zoals beschreven te beoefenen zal deze groep medewerkers beter toegerust zijn op hun taken.

Zeker niet onbelangrijk is dat het beschrijven van taken tijdens een incident ervoor kan zorgen dat deze medewerkers geconditioneerd kunnen handelen en dit gedrag kunnen leren combineren met het inspelen op situaties waardoor werkdruk / stress tot een minimum wordt beperkt. Veilig werken en het welzijn van medewerkers wordt hierdoor bevorderd.

Deze manier van werken, opleiden en trainen maakt het tevens mogelijk om de procedures te auditen en op te nemen in managementsystemen zoals bijvoorbeeld ISO-9001 & OHSAS 18001.

TERUG NAAR PLANVORMING

Meer informatie?

Vul uw naam & telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!