Inspectie SZW vernieuwt zelfinspectietool gevaarlijke stoffen

Tijdens de landelijke stoffendag op dinsdag 12 december introduceerde de Inspectie SZW de vernieuwde online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Werkgevers zien hier stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet en of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.

De nieuwe versie van de zelfinspectietool verduidelijkt de wetgeving over blootstelling aan carcinogene, mutagene en reproductietoxische (CMR-)stoffen. Dit zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken, schade kunnen toebrengen aan erfelijk materiaal en de voortplanting negatief kunnen beïnvloeden (denk aan verminderde vruchtbaarheid of miskramen).

Werkgevers zijn verplicht om carcinogene en mutagene stoffen te vervangen voor veilige alternatieven als dat praktisch haalbaar en technisch uitvoerbaar is. Als er geen alternatieven zijn, zijn ze verplicht hun werknemers zo min mogelijk bloot te stellen aan deze stoffen.

Arbeidshygiënist Monique Waegemaekers: ‘De oude zelfinspectietool kon een update gebruiken, omdat er teveel informatie op stond en veel gebruikers door de bomen het bos niet meer zagen. De vernieuwde versie geeft per vraag relevante informatie en leidt werkgevers in begrijpelijke taal stapsgewijs door de wet:

  • inventariseren van gevaarlijke stoffen in het bedrijf
  • beoordelen van risico’s
  • zorgen voor de juiste maatregelen
  • regelen dat het goed blijft gaan, bijvoorbeeld met goede voorlichting en instructie, voldoende toezicht en een noodplan voor calamiteiten

Bij deze stappen is de toelichting van CMR-stoffen in de nieuwe versie van de zelfinspectietool aangevuld. Na het invullen van de vragen, krijgt de werkgever een lijst met actiepunten. Hiermee kan hij direct aan de slag.

Bibliotheek van hulpmiddelen

De bibliotheek van hulpmiddelen die werkgevers helpen te voldoen aan de wettelijke regels is uitgebreid. Waegemaekers: ‘Denk aan informatie, overzichten, checklists en modellen om gevaarlijke stoffen te inventariseren en risico’s te beoordelen. Je vindt er ook voorlichtingsfilms.’

Veelgestelde vragen

In de zelfinspectietool is de complete lijst te vinden met veelgestelde vragen en antwoorden. Arbeidshygiënist Elvera Breedland: ‘Veel werkgevers vragen zich af waarom ze de blootstelling van werknemers aan carcinogene en mutagene stoffen moeten registreren. Wij leggen uit dat dit nodig is om het verband tussen ziekte en werk te kunnen bepalen. Een andere veelgehoorde vraag is wat de Inspectie bedoelt met technische uitvoerbaarheid om de blootstelling aan carcinogene en mutagene stoffen zo laag mogelijk te krijgen. Daarmee bedoelen we dat een machine, voorziening of installatie te koop en toepasbaar is in de situatie van de werkgever. Met de lijst van veelgestelde vragen hopen we nog meer duidelijkheid te bieden over veilig werken met gevaarlijke stoffen.’

Bron: www.inspectie-publicaties.nl

By |2018-06-12T09:07:10+00:00maart 28th, 2018|Categories: Algemeen|0 Comments

About the Author: