Veiligheidscentrum Limburg neemt VPT Zuid-Limburg over

By |2018-07-03T09:39:14+00:00juli 3rd, 2018|Categories: Voorpagina|

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft ermee ingestemd om de bedrijfsvoering van VPT Zuid-Limburg B.V. voort te laten zetten onder een nieuwe eigenaar, Veiligheidscentrum Limburg. VPT is in het verleden als afzonderlijke rechtspersoon (B.V.) voor opleidingen gepositioneerd. De gedachte was dat er belangrijke uitwisseling en behoud van kennis kon plaatsvinden tussen VPT en de [...]

Steunpunt RI&E. Kosten en baten van een gezonde werkomgeving

By |2018-07-03T09:39:37+00:00juni 12th, 2018|Categories: Algemeen|

https://vimeo.com/257893166 Veel ondernemers zien op tegen de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). Vaak omdat ze het idee hebben dat het ze meer kost dan dat het oplevert. Om ondernemers inzicht te geven in de baten van de RI&E, ontwikkelde Steunpunt RI&E een kosten-baten overzicht (rie.nl/kostenbaten/). In deze film wordt in een korte animatie ingegaan [...]

Klaar voor? Nog 1 maand tot 1 juli 2018

By |2018-06-12T09:07:18+00:00juni 4th, 2018|Categories: Algemeen|

Over één maand is het zover. Dan is het 1 juli 2018, hét moment waarop werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Basiscontract + maatwerkregeling of vangnetregeling Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de [...]

Inspectie SZW vernieuwt zelfinspectietool gevaarlijke stoffen

By |2018-06-12T09:07:10+00:00maart 28th, 2018|Categories: Algemeen|

Tijdens de landelijke stoffendag op dinsdag 12 december introduceerde de Inspectie SZW de vernieuwde online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen. Werkgevers zien hier stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet en of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. [...]

AMvB brandveilig gebruik en basishulpverlening gepubliceerd

By |2018-01-24T11:24:16+00:00januari 24th, 2018|Categories: Algemeen|

AMvB brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen is op 12 oktober gepubliceerd. Het besluit treedt 1 januari 2018 in werking. Vanaf dat moment gelden landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d.). Informatie over de consequenties voor de gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen volgt nog. Melding volstaat Een belangrijke wijziging is [...]

Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

By |2018-03-28T13:59:02+00:00januari 24th, 2018|Categories: Algemeen|

Veilig werken, we doen er allemaal ons best voor. We maken een RI&E, pakken zoveel mogelijk risico’s aan de hand van het plan van aanpak en  zorgen dat onze medewerkers goed zijn voorgelicht. Maar toch gebeuren er nog altijd veel arbeidsongevallen. Arbeidsongevallen, er is geen werkgever die ze niet wil voorkomen. Wat moet u doen als er ondanks alle preventieve maatregelen [...]

Verantwoord werken met gevaarlijke stoffen

By |2018-01-24T11:08:11+00:00januari 24th, 2018|Categories: Algemeen|

Welke Arboverplichtingen heeft uw bedrijf voor het werken met gevaarlijke stoffen? Doe de zelfinspectie via onderstaande link. Zelfinspectie gevaarlijke stoffen  ‘Gezond en veilig begint met gezond verstand’ Als werkgever wilt u dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Deze zelfinspectie helpt u om de risico’s te inventariseren, te beoordelen en de maatregelen [...]